Välkommen!

OBSERVERA: Jag är inte aktiv som konsult/entreprenör i nuläget.

Denna sida är inte en aktiv företagssida. 

För er som behöver en Kontrollansvarig hänvisar jag till Boverkets KA-lista.

Följ mig gärna via LinkedIn, artiklar eller via nuvarande företagssida. Ha en trevlig dag!

Jag heter Daniel Bergström, arbetsmiljöingenjör med expertis av arbetsmiljölagen, Kontrollansvarig (KA) enligt Plan & Bygglagen samt diplomerad Bas-P/U (Bygg & Anläggning).

Bergströms Service var ett fysiskt företag fram till 2013 med butik i Härnösand.

Nu agerar jag som enskild konsult inom arbetsmiljö & byggsäkerhet/byggsamordning med ett kontaktnät av duktiga entreprenörer när så behövs!


Ta del av utbudet nedan och ring för kostnadsfri konsultation.

Med vänlig hälsning // Daniel Bergström


RITNINGAR & VISUALISERING

A-ritningar & Bygghandlingar


Beställer ni modulfärdiga eller prefabricerade hus medföljer normalt A-ritningar (Arkitektritningar) samt vissa K-ritningar (Konstruktionsritningar för el, vvs m.m.). Oavsett  detta brukar dock nya ritningar behöva framställas eller kompletteras för exempelvis bygglov.


Jag framställer ritningsunderlag för exempelvis nybyggnationer, kompletteringar, 3D-visualisering samt designvisualisering, normalt till en lägre kostnad än specialiserade arkitektfirmor och byggföretag.


Under 20 år har jag på olika sätt visualiserat via olika plattformar. Klicka på bilder för att ta del av några exempel:

KA, Kontrollansvarig

PBL/BBR, Plan & Bygglagen / Boverkets Byggregler


Kontrollansvarig (PBL, N-Klass SC0424-17) utför uppdrag i Västernorrland. 


Kontrollansvarig måste enligt Plan & Bygglagen  ingå i de flesta byggnationer. Kontrollansvarig ingår som en oberoende resurs med uppgift att kontrollera att kontrollplan, gällande bestämmelser, villkor för åtgärder samt att nödvändiga kontroller finns/utförs. Kontrollansvarig är därmed en rådgivande resurs för byggherre och en oberoende kontrollant för byggnadsnämnden.


En kontrollansvarig bör hjälpa byggherre med att:

  • välja entreprenörer och upprätta avtal
  • vara kontrollant (utanför entreprenörers egenkontroll) vid besök
  • Informera om konsumenttjänstlagens krav (ex via ABs 09)
  • bistå vid besiktning och följa upp handlingsplan
  • påtala att fel blir noterade
  • se till att byggherre inte betalar för mycket
  • Driva krav mot entreprenör och försäkringsbolag.


Vad som avtalas är helt beroende på önskemål från dig som byggherre, så kontakta mig för en behovsanalys.

BAS-P/U, Byggarbetmiljösamordnare

AML/PBL, Arbetsmiljölagen / Plan&Bygglagen


Byggarbetsmiljösamordnare kan anlitas som extern konsult.

Kontakta oss för vidare information då uppdragets art måste definieras innan vidare avtal.


AML: Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), är den föreskrift som definierar lagkrav för byggarbetsmiljösamordnare.


Standardavtal definierar entreprenadform och vad BAS ska göra i detta uppdrag. Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) arbetar normalt med följande:

  • 11-12b BAS-P Samordnar tillämpningen av arbetsmiljöreglerna för såväl byggskedet som brukandet av byggnad eller anläggning. Det gäller även arbetsmoment som ska utföras och när tidsåtgången för sådana arbetsmoment beräknas.
  • BAS-P ska delta i planeringen och i ledningen av projekteringen, samordnar planering & projektering för byggherre, upprättar arbetsmiljöplan och utarbetar slutdokumentation.
  • §13-16 BAS-U samordnar riskanalys, följer upp tidsplanering och dess risker, definierar samordning mellan entreprenörer, arbetsmetoder, arbetsutrustning, intrång, skydd och skyddsutrustning.


Bas-P/U anlitas normalt för större byggnationer när det finns flera entreprenörer.

INNEMILJÖUTREDNINGAR

AFS, Arbetsmiljöverkets föreskrifter (SAM/OSA)


Det är vanligt att personer upplever olika typer av hälsobesvär eller obehag vid vistelse i en viss byggnad. Det råder ofta en allmän osäkerhet om orsakerna till dessa besvär – hur man ska finna vad som är fel i husen och hur man åtgärdar bristerna.


Med lång erfarenhet följer vi SWESIAQ:s rutin för att utreda BRO – byggnadsrelaterad ohälsa – för arbetsgivare & fastighetsägare. Vi kan utifrån ett stort antal utredningar - vilka granskats av både Arbetsmiljöverket och Miljökontor - gå i god för kvalité av mätningar, samordning och slutrapporter. 

2013-04-1214.21.34
2013-04-0919.05.41
2012-05-2512.05.49
wind002
vietas
img001
IMG_20190810_104816
DSCF9260

DESIGN

BYGGNATION

KONTROLL

HANTVERKARE